DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Uitnodiging : 20 JAAR ABEVA

20 JAAR ABEVA

De Belgische Vereniging van Asbestslachtoffers werd opgericht in 2000 en is dus meer dan 20 jaar oud. We willen van de gelegenheid gebruik maken om de balans op te maken van wat we bereikt hebben ten behoeve van de asbestslachtoffers, o.a. deSchadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. Maar we willen ook de talrijke problemen aankaarten, die - ondanks het verbod van de productie van asbest eind jaren negentig - worden veroorzaakt door de diverse toepassingen van het asbest dat nog aanwezig is in onze omgeving. We willen het ook hebben over de uitdagingen die daaruit voortvloeien en over
de antwoorden van de overheid en van andere sectoren.
Mevrouw, Mijnheer, in een of andere hoedanigheid bent u betrokken geweest bij de geschiedenis van ABEVA of bij deze problematiek.
Om al deze redenen nodigt ABEVA u uit om deel te nemen aan haar ontmoetingsvoormiddag op

VRIJDAG 1 OKTOBER IN DE VOORMIDDAG.
Op de Vereniging tegen kanker
Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel (dichtbij het Meiserplein)


Programma van de voormiddag:

  8u50-9u15: Verwelkoming – koffie
1) 9u15 (stipt) begin van de voormiddag - welkomstwoord – beschrijving van de activiteiten.
2) 9u20 korte historiek van Abeva, verworven rechten en wat er in onze ogen nog gedaan moet worden.
3) 10u00 tussenkomst van onze vrienden van Andeva (Frankrijk)
4) 10u05 presentatie van een video van Abeva : animatie van de kaarten met de slachtoffers rond de drie Eternit fabrieken in België.
5) 10u15 tussenkomst van het Vlaams Gewest (Minister Zuhal Demirs
aanwezigheid gevraagd)
6) 10u30 tussenkomst van het Waals Gewest (Minister Céline Telliers aanwezigheid gevraagd)
7) 10u40 tussenkomst van het Brussels Gewest (Minister Alain Marons
aanwezigheid gevraagd)
8) 10u50 tussenkomst van de Federatie Wallonië Brussel (schoolgebouwen)(Minister Frédéric Daerdens aanwezigheid gevraagd) .
  11u10 Koffiepauze
  11u30 Discussie en VRAAG en ANTWOORD-sessie met de Gewesten en andere aanwezige sprekers.
  13u00 Snack

Bedankt om te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn.

Voor Abeva, Eric Jonckheere, Voorzitter