DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Geschiedenis

ABEVA, de vereniging ter verdediging van asbestslachtoffers in België, werd opgericht eind 2000.

Aanvankelijk waren er meer bepaald de getuigenissen van twee asbestslachtoffers, Luc Vandenbroucke (overleden in 1999) en Françoise van Noorbeeck (overleden in 2000). Dezen hebben de moed gehad om de asbestzaak zowel publiekelijk als strafrechtelijk aan de kaak te stellen. De vereniging waarvan zij zo vurig het ontstaan hadden willen meemaken zet hun strijd voort.

Het is augustus 1995, wanneer Luc Vandenbroucke, 45 jaar, verneemt dat hij lijdt aan mesothelioom en dat de oorzaak hiervan blootstelling aan asbest is tijdens zijn professionele loopbaan.
Als technicus kwam hij in aanraking met asbest, maar hij werd niet op de hoogte gebracht van de gevaren van asbest en er waren ook geen beschermingsmaatregelen genomen. Nochtans waren de werkgever wettelijk verplicht, in het kader van het Algemeen reglement ter bescherming van de arbeid, om hun werknemers te beschermen tegen de gevaren van asbest.

Verontwaardigd door deze situatie en gesteund door zijn familie, besloot hij om de strijd aan te gaan tegen asbest, om te voorkomen dat anderen, net als hij, slachtoffer zouden worden van deze stof, die zeer kankerverwekkend bleek.

Zijn objectieven: een totaal verbod op asbest en de mogelijkheid om de werkgevers die de wetten i.v.m. de bescherming van hun werknemers m.b.t. asbest niet respecteren, gerechtelijk te vervolgen.
Vervolgens heeft hij een proces aangespannen tegen zijn twee voormalige werkgevers voor de niet-naleving van hun verplichtingen m.b.t. de veiligheid en gezondheid op de werkvloer die hebben geleid tot zijn fatale ziekte.
Het werd verworpen door de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat grove fouten werden gemaakt door de werkgevers, maar niet dat zij zich “opzettelijk” hieraan schuldig hadden gemaakt in zijn geval.
Met andere woorden, om de klacht ontvankelijk te maken, moest er in de het kader van de wetten inzake beroepsziekten bijna bewezen worden dat de werkgever Luc Vandenbroucke de asbest heeft doen inademen, met de bedoeling bij hem de dodelijke aandoening teweeg te brengen !
Met een dergelijke wetgeving is het praktisch onmogelijk een burgerlijke procedure van dit type aan te gaan. Er bestaat dus de facto een immuniteit voor oneerlijke werkgevers.
Na een lange strijd tegen zijn ziekte en tegen het asbest, is Luc Vandenbroucke in november 1999 overleden.


Françoise van Noorbeeck is in 2000 overleden aan mesothelioom.
Zij heeft nooit met asbest gewerkt. Zij heeft nooit gewerkt in een asbestfabriek.
Zij woonde simpelweg naast een fabriek die met asbest werkte. Dit volstond om in de loop der jaren mesothelioom te krijgen. Haar echtgenoot, die in de fabriek werkte, overleed al in 1987, op de leeftijd van 59 jaar, aan mesothelioom.

Zij heeft haar verzet verkondigd en alarm geslagen.

Het is 1957 wanneer Françoise van Noorbeeck in het kleine Kapelle-op-den Bos komt wonen. Haar echtgenoot Pierre is ingenieur-technicien. Sinds 1952 werkt hij bij Eternit. De onderneming, gespecialiseerd in asbest-cement-platen, kent een grote groei in die jaren.
Aangezien haar echtgenoot kaderlid is, moet hij dichtbij de fabriek wonen want in die tijd moesten de steenkoolstookketels worden gadegeslagen. Kapelle was een groene streek aan de oever.
Na de middag ging zij met de kinderen aan de oever naar de boten kijken die de jutezakken met asbest uitlaadden, zonder zich van het gevaar bewust te zijn.
Een stil en dodelijk gevaar.
Pierre, Françoise en hun vijf kinderen leefden daar onbezorgd gedurende 38 jaar. In 1986 wordt Pierre aangetast met mesothelioom. Hij overlijdt in 1987.

Aanpalende buur zijnde van de firma Eternit in Kapelle-op-den-bos, wordt ook Françoise aangetast door mesothelioom. Tijdens haar ziekte spant zij, met de steun van haar familie, een gerechtszaak aan tegen Eternit, en dit in hoedanigheid van milieuslachtoffer.

Deze rechtszaak wordt verdergezet door haar kinderen en is nog steeds lopende.

Sinds het overlijden van Françoise van Noorbeeck zijn twee van haar kinderen hetzelfde lot beschoren: een is overleden aan een mesothelioom in 2003 op de leeftijd van 43 jaar, een andere is overleden aan dezelfde ziekte begin 2009.