DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Persbericht : Grote vooruitgang ten gunste van asbestslachtoffers (4 april 2019)

4 april 2019,
PERSBERICHT VAN ABEVA

Grote vooruitgang ten gunste van asbestslachtoffers


De Commissie sociale zaken van het de Kamer heeft ten voordele van asbestslachtoffers belangrijke maatregelen gestemd. ABEVA striid al bijna 10 jaar na de oprichting van het AFA (AsbestFonds), om zulke verbeteringen in te dienen.

ABEVA zich verheugde over de volgende nieuwe maatregelen :

- de uitbreiding van de lijst van vergoede asbestziekten: longkanker en strottenhoofdkanker worden toegevoegd. Ze worden gecompenseerd volgens de graad van invaliditeit.
- een extra kapitaal van 10.000 euro wordt toegewezen aan slachtoffers van mesothelioom. - een begrafeniskostenvergoeding van 1000 euro wordt toegekend aan gezinnen van (buiten BeroepsZiektenFonds ) slachtoffers
- De slachtoffers kregen tot nu toe een tussenkomst enkel vanaf de datum van hun aanvraag. Vanaf nu zullen ze deze tussenkomst krijgen vanaf de diagnose, met een maximum van 120 dagen tussen de diagnose en de aanvraag;
- de verjaringstermijn, in geval van gerechtelijke procedure, is aangepast om rekening te houden met de lange latentietermijnen van de asbestziekten.
- betere overdracht en circulatie van medische dossiers kan worden gedaan tussen artsen, zodat het gemakkelijker is om de oorsprong van een ziekte te achterhalen, om ook gevaren te voorkomen, om eerder te behandelen ...

Eén spijt: eierstokkanker is niet opgenomen in de lijst van ziekten.
Een teleurstelling: geen verandering in immuniteit, dat wil zeggen dat slachtoffers die graag een aanvullende schadevergoeding in de rechtbank zouden willen proberen te krijgen , kunnen dit nog steeds niet doen als ze al gecompenseerd door het Asbest-fonds worden. We zijn nog steeds te
ver verwijderd van het beginsel dat de vervuiler betaalt. Maar het debat over het onderwerp is niet gesloten, openingen zijn in de toekomst niet onmogelijk.

ABEVA hoopt dat deze nieuwe bepalingen uiteindelijk op 25 april in de pleniaire vergadering worden bevestigd en goedgekeurd. De ABEVA bedankt de Kamerleden die deze teksten unaniem hebben gestemd (behalve de bepaling betreffende immuniteit).

ABEVA bedankt de kamerleden Gerkens (Ecolo), A. Dedry (Groen), C. Fonck (CDH) en V. Van Peel (NVA) voor het indienen en verdedigen van voorstellen in de afgelopen twee jaar. Door zich bij hen aan te sluiten met interessante aanvullende voorstellen, hebben de PS (F. Daerden), en
vervolgens de MR (D.Clarinval) en de VLD, ondanks verschillen op bepaalde punten, het mogelijk gemaakt om positieve parlementaire samenwerking en resultaat tot stand te brengen ten behoeve van asbestslachtoffers. Minister Maggie De Block heeft dit parlementaire
werk ondersteund.

De ABEVA is voornemens om in de nabije toekomst voort te zetten, met name in het kader van de verkiezingen, haar verdedigingswerk voor de
slachtoffers en de verbetering van hun situatie, alsook om elke toekomstige blootstelling te voorkomen die andere mensen in gevaar zou
kunnen brengen.

De ABEVA
Contact :
Eric JONCKHEERE 0476 78 88 33
Marc MOLITOR 0475 74 77 033

het document in pdf