DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Bij de Kamer, een onbegrijpelijke obstructie van sommige partijen om de situatie van de slachtoffers van asbest te verbeteren (18 maart 2019)

PERSBERICHT VAN ABEVA
18 maart 2019,

Bij de Kamer, een onbegrijpelijke obstructie van sommige partijen om de situatie van de slachtoffers van asbest te verbeteren

De ABEVA, de Belgische Vereniging Van Asbestslachtoffers, was aan de basis van de oprichting, in 2007, van het asbestfonds (AFA), dat een specifieke vergoeding biedt aan beroeps- en niet-beroepsslachtoffers van asbest.

Het was een belangrijke stap om recht te doen aan patiënten met asbestziekten. Maar er blijven nog steeds leemtes en onvolkomenheden in dit systeem, en de Abeva vecht al jaren om dat te verbeteren. Namelijk door:

- Longkanker, strottenhoofdkanker en eierstokkanker, veroorzaakt door asbest, toevoegen op de lijst van ziekten die door het asbestfonds (AFA) worden gecompenseerd.
- Ervoor zorgen dat slachtoffers actie kunnen ondernemen tegen de persoon / personen die verantwoordelijk zijn is voor hun blootstelling aan asbest, zonder te vrezen dat ze hun recht op compensatie door de AFA te verliezen.
- De verjaringstermijn zodanig aanpassen dat de feiten niet worden voorgeschreven op het moment van de diagnose, zoals momenteel het geval is, gezien de lange latentie van de asbestziekten.
- De aangifte verbeteren van asbestgerelateerde ziekten door systematische en regelmatige informatie te verstrekken aan gezondheidswerkers (met name bedrijfsartsen, huisartsen en pneumologen).
- Voor preventiemaatregelen zorgen - die herinneren aan de dwingende noodzaak om kinderen en studenten te beschermen tegen asbest dat in schoolgebouwen nog aanwezig is; verplicht zijn een asbestinventaris op te maken bij het verkopen of huren van een huis, appartement, of ander gebouw, om zoals het al vele jaren in Frankrijk wordt gedaan.

Tijdens deze zittingsperiode, werden voorstellen ingediend door Kamerleden - Dedry en Gerkens (ecolo-groen), Fonck (CDH) en Van Peel (NVA) - , die geheel of gedeeltelijk beantwoordden aan de wensen van de Abeva. Er werden verschillende hoorzittingen met verenigingen en specialisten gehouden, waarvan er vele dienden om de relevantie en haalbaarheid van deze voorstellen te verbeteren.
Deze Kamerleden werkten samen om een gecoördineerde tekst uit te werken die afgelopen woensdag 13 maart door de Commissie van Sociale Zaken zou moeten worden besproken en gestemd.

Helaas werd deze sessie snel afgebroken vanwege het onbegrijpelijke obstructie van andere partijen die opzettelijk verhinderden dat het debat zou plaatsvinden. De PS verliet de vergadering zichtbaar om niet te hoeven beslissen, de MR en de CD&V verlieten de Commissie zodat het quorum niet werd bereikt, en de VLD, door de voorzitter van de Commissie VanQuickenborne, verhinderde krachtig elke discussie en maakte ruw een einde aan het werk.

ABEVA is geschokt door deze houding van obstructie of van uitvlucht van verantwoordelijkheid. Ze roept de Kamerleden van de bovengenoemde partijen op om in de discussie terug te komen en te stemmen over deze teksten. We herinneren eraan dat asbest geen probleem uit het verleden is. Asbest veroorzaakt nog steeds jaarlijks meer dan 500 slachtoffers van kanker in ons land, slachtoffers die compensatie, respect en waardigheid verdienen.
DE ABEVA
Contact:
Eric Jonckheere 0476 78 88 33
Marc Molitor 0475 74 77 03


het document in pdf