DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Aan de leden van de Commissie sociale zaken van de kamer (12 maart 2019)

12 maart 2019

Aan de leden van de Commissie sociale zaken van de kamer

De Vereniging van Asbestslachtoffers in Belgie (Abeva) heeft vernomen dat de wijzigingen in de vergoedingregels voor asbestslachtoffers, ingediend door verschillende wetsvoorstellen , op woensdag 13 maart 2019 bij de Commissie Sociale Zaken van de Kamer zullen worden besproken. De ABEVA is hier blij mee, dankzij de parlementsleden die deze teksten stellen voor, en hoopt dat deze keer de discussies tot een positief resultaat zullen leiden.

Voor het begin van dit debat wents de Abeva in herinnering brengen de punten die zij van essentieel belang acht om de situatie van asbestslachtoffers in België te verbeteren:
- Integreren longkanker, strottenhoofd kanker en eierstokkanker, veroorzaakt door asbest, op de lijst van ziekten die door het asbestfonds (AFA) kunnen worden gecompenseerd.
- Zorgen ervoor dat slachtoffers actie kunnen ondernemen tegen de persoon / personen die verantwoordelijk is voor hun blootstelling aan asbest, zonder bang te hoeven zijn dat ze hun recht op compensatie door de AFA verliezen. - Pas de verjaringstermijn zodanig aan dat de feiten niet worden voorgeschreven op het moment van de diagnose, zoals momenteel het geval is, gezien de lange latentie van asbestziekten.
- Verbeteren de aangifte van asbestgerelateerde ziekten door systematische en regelmatige informatie te verstrekken aan gezondheidswerkers (met name bedrijfsartsen, huisartsen en pneumologen).
- Zorgen voor "preventie" maatregelen - dat herinnert aan de dwingende noodzaak om kinderen en studenten te beschermen tegen asbest dat in schoolgebouwen altijd aanwezig is; verplicht te zijn bij het verkopen of huren van een huis, appartement, gebouw om een asbestinventaris zoals het al vele jaren in Frankrijk wordt gedaan.

De Abeva, die al vele jaren vecht om de situatie van asbestslachtoffers te verbeteren en de preventie van asbestrisico's doeltreffender te maken, moedigt de leden van de Commissie Sociale Zaken sterk aan deze belangrijke verbeteringen te stemmen en zo nog beter met de problemen in verband met asbest rekening houden.

We herinneren eraan dat asbest geen probleem uit het verleden is. Asbest veroorzaakt nog steeds jaarlijks meer dan 500 slachtoffers van kanker in ons land, slachtoffers die respect en waardigheid verdienen.

Contact : marc MOLITOR 0475 74 77 03      Eric Jonckheere 0476 78 88 33

Het document in pdf